Image
|

Shopping Cart

  •  x 
  • You have no product to cart.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.concertokids.gr ανήκει στην εταιρεία με τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία: ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Νομική Μορφή: Ατομική Επιχείρηση Αριθμός

Γ.Ε.ΜΗ: 043146906000

ΑΦΜ: 138607273

Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ

 

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 «για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και του εθνικού νόμου 4624/2019 με τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά τον ν. 4829/2021 (ΦΕΚ A’ 166/10.09.2021), εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για την αποφυγή, μεταξύ άλλων, καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Κατά την εφαρμογή των μέτρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη το εύλογο κόστος που απαιτείται για την επίτευξη της διασφάλισης της προστασίας. Μέριμνα της εταιρείας μας ήταν ανέκαθεν η παροχή υπηρεσιών ανωτάτου επιπέδου, σεβόμενη τις ανάγκες και τα θέλω των πελατών μας.

 

1.1.Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται
Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα παρακάτω δεδομένα σχετικά με εσάς:

• Πληροφορίες που εισάγετε μέσω του ιστότοπού μας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή σε οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχουμε, την αναζήτηση στον ιστότοπό μας, την ολοκλήρωση κάποιας παραγγελίας, τη συμμετοχή σε άλλες λειτουργίες κοινωνικών μέσων στον ιστότοπό μας ή το αίτημα για περαιτέρω υπηρεσίες. Ενδέχεται, επίσης, να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες όταν παίρνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό ή προωθητική ενέργειά μας και όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό πρόσβασης, τον αριθμό τηλεφώνου, τις πληροφορίες χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, την ηλικία, το επάγγελμα, στοιχεία παράδοσης και παραγγελίας κοκ).
• Λεπτομέρειες των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω του ιστοτόπου μας και της εκπλήρωσης των παραγγελιών σας.
• Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας (μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο), ενδέχεται να διατηρήσουμε μια καταγραφή της συνομιλίας μας μαζί σας.

Οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται αυτόματα, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της διεύθυνσης πρωτοκόλλου Internet (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας με το Internet, τις πληροφορίες σύνδεσης, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τη ρύθμιση της ζώνης ώρας, το σύστημα και την πλατφόρμα.

Οι λεπτομέρειες των επισκέψεών σας στον ιστότοπό μας μπορούν επίσης να συλλέγονται αυτόματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πλήρων διευθύνσεων ροής (Uniform Resource Locators – URL) από και προς τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), των προϊόντων και των σελίδων που έχετε δει ή αναζητήσει, των χρόνων απόκρισης, των σφαλμάτων μεταφόρτωσης, της διάρκειας επίσκεψης σε συγκεκριμένες σελίδες του ιστοτόπου, των τρόπων αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπο (όπως κύλιση, κλικ και ή mouse-overs), των μεθόδων που χρησιμοποιείτε για την περιήγηση έξω από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης των plug-ins στα κοινωνικά μέσα), των δεδομένων επισκεψιμότητας-τοποθεσίας, των ιστολογίων και άλλων δεδομένων επικοινωνίας.

Συνεργαζόμαστε, επίσης, στενά με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, επιχειρηματικών εταίρων και εξωτερικών συνεργατών σε τομείς όπως η τεχνική υποστήριξη, οι πληρωμές, οι υπηρεσίες παράδοσης, τα διαφημιστικά δίκτυα, οι επιχειρηματικές αναλύσεις, οι πληροφορίες αναζήτησης, η αποφυγή απάτης κ.α.) και ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από αυτούς.

Συλλογή Πληροφοριών από Παιδιά
Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε το απόρρητο του διαδικτύου για όλους τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Ο ιστότοπός μας απευθύνεται σε ένα γενικό κοινό. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες σχετικά με παιδιά ούτε πουλάμε προϊόντα σε παιδιά. Δεν θα συλλέξουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Εάν είστε κάτω από την ηλικία των 13 ετών, δεν επιτρέπεται η χρήση ή η υποβολή πληροφοριών στον ιστότοπο.

 

1.2. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται για από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ΕΕ 2016/679 και τους ως άνω ισχύοντες εθνικούς νόμους αποκλειστικά και μόνο. Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» με το παρόν εγγυάται ότι οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων διενεργήσει, θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια εκτέλεσης των απαραίτητων ενεργειών για την εκτέλεση και εφαρμογή της σύμβασης αγοραπωλησίας για τα προϊόντα που έχετε ή επρόκειτο να αγοράσετε ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας και για κανένα άλλο σκοπό.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μεταξύ άλλων με σκοπό:

• Την κράτηση, παράδοση και εκτέλεση μιας παραγγελίας σας
• Τη διαχείριση και πραγματοποίηση των πληρωμών σας
• Την ανταπόκριση σε αιτήματα σας
• την ταυτοποίηση και πιστοποίηση της ταυτότητας σας

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» επιπλέον εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, μεταδίδει και επεξεργάζεται ή/και αναπαράγει τα ανωτέρω Προσωπικά Δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή, πέραν από αυτή που είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Η εκ μέρους σας προσκόμιση και γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και τους υπαλλήλους της concertokids.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

 

1.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε ενεργοί πελάτες μας αλλά και μετά, για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

 

1.4. Πού Χρησιμοποιούνται Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με σας για:

- να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται ανάμεσα σε εσάς και εμάς και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς.
- να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε το λογαριασμό και τις παραγγελίες σας, καθώς και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με αυτά.
- να ενημερώσουμε και να διαχειριστούμε τις βάσεις δεδομένων πελατών και marketing που έχουμε.
- να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
- να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε, τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσετε.
- να παρέχουμε σε εσάς ή να επιτρέπουμε σε τρίτα μέρη να σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών που είναι co-branded ή που σχετίζονται κάπως με την προώθηση) που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπου έχετε συναινέσει να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τους σκοπούς αυτούς.
- να προσαρμόσουμε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας ως μέσου προσφώνησης στα μηνύματα ή του φύλου σας για την αποστολή ανάλογου περιεχομένου.

- να σας επιτρέψουμε τη συμμετοχή σε διαδραστικές λειτουργίες της υπηρεσίας μας, όταν το επιλέγετε (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συνδέσμων προς τον ιστότοπό μας στα προφίλ σας στα κοινωνικά μέσα).
- να διεξαγάγουμε κάποια έρευνα και ανάλυση αγοράς.
- να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις υπηρεσίες μας.
- να διαχειριζόμαστε και να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας ως προς τις εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της έρευνας, των στατιστικών και των ερωτηματολογίων χρήστη.
- να μετρήσουμε ή να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης που προβάλλουμε σε εσάς και σε άλλους και να σας προσφέρουμε σχετικές διαφημίσεις.
- να επιβεβαιώσουμε την ηλικία και την ταυτότητά σας και να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε τυχόν απάτες.
- να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας ασφαλή.
- να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο.
- να επιβάλλουμε ή να εφαρμόσουμε τους Όρους Χρήσης, τους Όρους και Προϋποθέσεις πώλησης και άλλες συμφωνίες.
- να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της ΑΥΟ, των εταιρειών του ομίλου μας, των πελατών μας ή άλλων.

 

1.5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» δεν διαβιβάζει ούτε πωλεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση τα ως άνω προσωπικά δεδομένα ενδέχεται, εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων σκοπών ή προκειμένου να ικανοποιήσει αιτήματά σας να διαβιβαστούν σε τρίτους εντός ή εκτός Ελλάδας, όπως σε συνεργάτες της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες που απαιτούν την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Επίσης μπορεί η γνωστοποίηση των προσωπικών σας να λαμβάνει χώρα κατόπιν σχετικού αιτήματός τους ή όταν τούτο απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις ή νομοθετικούς κανονισμούς σε δημοσίους φορείς ή/και σε εθνικές ή αλλοδαπές αρχές (π.χ. φορολογικές ή δικαστικές αρχές ή όπως άλλως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία).

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

- όπου συμφωνήσατε να το πράξουμε. Για παράδειγμα, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη υλικού μάρκετινγκ από τρίτους ή για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, υπάρχει περίπτωση να μεταδώσουμε τα στοιχεία σας στα εμπλεκόμενα τρίτα μέρη.
- σε συνεργάτες, προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες και άλλα τρίτα μέρη, όπως είναι απαραίτητο για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που συνάψαμε μαζί σας ή οποιαδήποτε υπηρεσία ζητήσατε (για παράδειγμα, αναθέτουμε σε τρίτους να παραδώσουν πακέτα, να φιλοξενήσουν τον ιστότοπό μας και να επεξεργαστούν τις πληρωμές με κάρτα). Τα στοιχεία πληρωμής σας θα παρέχονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και συστημάτων καρτών, προκειμένου να διεκπεραιώνονται οι συναλλαγές σας.
- στους συνεργάτες, στους προμηθευτές και τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, όπως είναι απαραίτητο για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που συνάπτεται μαζί τους (για παράδειγμα, αναθέτουμε σε τρίτους την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κανονικού ταχυδρομείου για λογαριασμό μας, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ και διαφήμισης).
- σε αναλυτές και παρόχους μηχανών αναζήτησης που μας βοηθούν στη βελτίωση και βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας.
- για την προστασία των πελατών και της Ιστοσελίδας από απάτες και κλοπή. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε προσωπικά στοιχεία για τον έλεγχο κάποιας ταυτότητας (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την ηλικία, το όνομα και την τοποθεσία σας), μαζί με πληροφορίες λογαριασμού, σε θεσμούς όπως οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου με στόχο την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να διατηρούν αρχείο των πληροφοριών που τους παρέχουμε για το σκοπό αυτό.
- αν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση.
- για την επιβολή ή την εφαρμογή των Όρων Χρήσης ή των Όρων και Προϋποθέσεων πώλησης και άλλων συμφωνιών. Το ίδιο και για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της AYO, των εταιρειών του ομίλου μας, των πελατών μας ή άλλων.

 

1.6. Χρήση Των Analytics Και Των Εργαλείων Στοχευμένης Διαφήμισης

Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες και τους πελάτες του ιστοτόπου μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις λειτουργίες του Google Analytics, όπως το Επαναληπτικό Μάρκετινγκ (Remarketing), το Google Display Network Impression Reporting, το DoubleClick Campaign Manager ή/και το Google Analytics Demographics and Interest Reporting (Λειτουργίες διαφήμισης προβολής Google).

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις δυνατότητες διαφήμισης προβολής Google και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφήμισης.

Ως επιπλέον μέτρο απορρήτου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο πρόγραμμα (add-on) Google Analytics opt-out στον browser σας.

Όσον αφορά την αναφορά αναφορών εμφάνισης του Δικτύου εμφάνισης Google και την ενσωμάτωση του DoubleClick Campaign Manager, εμείς και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies που έχουν οριστεί από τις λειτουργίες του Google Analytics για να αναλύουμε και να αναφέρουμε τις διαφημίσεις που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τρόπου αλληλεπίδρασης αυτών με άλλες λειτουργίες διαφημίσεων και άλλες λειτουργίες και υπηρεσίες.

Όσον αφορά το Google Display Network Impression Reporting και το DoubleClick Campaign Manager του Google Analytics, εμείς και άλλοι τρίτοι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα cookies που ορίζει το Google Analytics για να αναλύσουμε και να κάνουμε reports σχετικά με τις διαφημίσεις του ιστότοπού μας. Σε αυτά τα reports περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η εντύπωση που προκαλούν οι διαφημίσεις μας και πως αυτές αλληλεπιδρούν με άλλες διαφημίσεις και υπηρεσίες.

Όσον αφορά το Google Analytics Demographics and Interest Reporting, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα της Google ή τρίτων (όπως ηλικία, φύλο και ενδιαφέροντα) στο Google Analytics για να στοχεύσουμε και να βελτιώσουμε τις καμπάνιες μάρκετινγκ, τις στρατηγικές μάρκετινγκ και το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Επαναληπτικό Μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, ενδέχεται να εμφανίζουν τις διαφημίσεις μας σε ιστότοπους διαδικτυακά. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies για να ενημερώσουμε, να βελτιστοποιήσουμε και να καθορίσουμε ποιες διαφημίσεις βλέπετε στον ιστότοπό μας και στους ιστότοπους τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων που βασίζονται στις προηγούμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αναλυτικά στοιχεία και στοχευμένα εργαλεία διαφήμισης που παρέχονται από άλλα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Adroll, Responsys, Salescycle και Bing.

 

1.7. Μάρκετινγκ & Επικοινωνία

Θα έχετε την ευκαιρία να εγγραφείτε σε συγκεκριμένες περιοχές του ιστότοπου, αλλά και σε λίστες μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο ή άλλα στοιχεία μάρκετινγκ (μέσω ηλεκτρονικού ή κανονικού ταχυδρομείου) ή να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, όπως η ηλικία, το επάγγελμα, τα στυλισιτκά ενδιαφέροντα κλπ. Θα επεξεργαστούμε και αυτές τις πληροφορίες ως
“προσωπικές πληροφορίες”, όπως περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Αυτό θα μας βοηθήσει να στοχεύσουμε το μάρκετινγκ μας με τρόπο που πιστεύουμε ότι θα ενδιαφέρει ειδικά εσάς.

Ενδέχεται από καιρό σε καιρό να στέλνουμε, μαζί με τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, ένθετα που διαφημίζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τρίτων εταιρειών. Ωστόσο, δεν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε αυτές τις εταιρείες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

1.8. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ και του Νόμου 4624/2019, καθώς και τους λοιπούς Κανονισμούς και Νόμους που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ενδεικτικά, έχετε τα εξής δικαιώματα:

1. το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που συλλέγονται και επεξεργάζονται και λήψης πληροφοριών, για όλα τα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και για την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωση. (άρθρο 13-15 Κανονισμού)
2. το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών και λαθών επί των προσωπικών σας δεδομένων, που τηρούνται στο αρχείο μας (άρθρα 16 Κανονισμού)
3. το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας υπό τους όρους του ΓΚΠΔ (δικαίωμα στη λήθη) (άρθρο 17 Κανονισμού)
4. το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας υπό τους όρους του ΓΚΠΔ (άρθρο 18 Κανονισμού)
5. το δικαίωμα να λαμβάνεται γνώση της διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας (άρθρο 19 Κανονισμού)
6. το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα των δεδομένων) (άρθρο 20 του Κανονισμού)
7. το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι
για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθρα 21 και 22 Κανονισμού).
8. Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις που έχετε ήδη παράσχει την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε συλλογής ή επεξεργασίας δεδομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσής σας.

 

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας στη concertokids.gr, απαραιτήτως με το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλο νόμιμο δημόσιο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας, η οποία θα απαντήσει στο αίτημα σας χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του όγκου των αιτημάτων. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η concertokids.gr θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Εάν το αίτημα σας κριθεί από την concertokids.gr ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

 

Τα αιτήματα άσκησης των δικαιωμάτων σας καθώς και ερωτήματα αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα μπορείτε να υποβάλλεται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:
Aτομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

e-mail Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο Υπεύθυνου Επεξεργασίας: 23940 61419, 6946450714

Τέλος, διατηρείτε και δικαίωμα προσφυγής-καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» υποχρεούται να αναφέρει στον πελάτη κάθε περιστατικό που σχετίζεται με την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων.

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Αν αλλάξουμε την Πολιτική μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές σε αυτόν τον ιστότοπο και, ενδεχομένως, θα σας ειδοποιήσουμε. Παρακαλούμε να ελέγχετε για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην πολιτική απορρήτου.

Add comment

Follow Us on instagram

Image

Επικοινωνία

Εμμανουήλ Παπά 13, Ελλάδα

ΤΚ 57200, Άσσηρος

2394061419, 6946450714

info@concertokids.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες

Κεντρικό Μενού

Follow Us

Image
Concertokids.gr. Designed by SIGMA Marketing